Dynasafe

Dynasafe er en førende global leverandør af løsninger og produkter inden for bortskaffelse af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare sprængstoffer (engelsk: CBRNe industry). Selskabet har mere end 500 ansatte og underentreprenører.

Om koncernen

Dynasafe har 3 forretningsområder:

Area Clearance

Leverer tjenesteydelser til bortskaffelse og uskadeliggørelse af ueksploderet ammunition, såsom klyngebomber, land- og søminer, improviserede sprængemner, samt andet farligt sprængstof. Dynasafes ydelser inkluderer rådgivning, risikovurdering og træning.

Protection Systems

Design og produktion af avancerede systemer og løsninger til politi- og forsvar til sikker håndtering, transport og uskadeliggørelse af sprængstoffer.

Demilitarisation Systems

Design og produktion af skræddersyede systemløsninger til sikker demontering, genbrug, destruktion og bortskaffelse af konventionelle og kemiske våbenlagre, samt dertil tilknyttede tjenesteydelser.

Vores strategi

Solix har til hensigt at fortsætte med at udvikle Dynasafe som en global markedsleder inden for risikovurdering og uskadeliggørelse af sprængemner. Solix støtter ledelsens ambition om at Dynasafe skal være markedets foretrukne CBRNe samarbejdspartner.

www.dynasafe.com