Filosofi og strategi

Solix står i spidsen for en gruppe af internationale og førende virksomheder i et bredt udsnit af industrier.

Vi køber og udvikler virksomheder med potentiale til at levere betydelig merværdi til vores aktionærer. Det gør vi ved at fokusere på hvert enkelt gruppeselskab og dets industri, samt ved at tilføre selskabet kapital og ressourcer til at indfri dets ambitioner.

Forretningsfilosofi

Tillid, integritet og pålidelighed over for vores samarbejdspartnere kommer før alt andet. Vi investerer udelukkende i virksomheder indenfor brancher og i markeder, som vi fuldt ud kan forstå.

Vi har et langsigtet perspektiv, der rækker ud over vores ejerskabshorisont. Vi er villige til at gå på kompromis med indtjeningen på kort sigt for at opnå langsigtet værdiskabelse.

Som aktionær i alle vores selskaber har vi både motivationen, ambitionen og tålmodigheden til at udvikle hvert af vores gruppeselskaber til markedsleder, og til at skabe værdi for alle vores interessenter på lang sigt.

Investeringsstrategi

Vi har en yderst fokuseret investeringsstrategi, således at vi kan koncentrere alle vores ressourcer om at udvikle et fåtal af særligt attraktive selskaber.

Vi ser muligheder i komplekse situationer, hvor vi kan udnytte vores brede kompetencesæt og erfaring, samt udnytte vores evne til at træffe informerede kommercielle beslutninger under vanskelige omstændigheder.

Vores korte beslutningsproces og enkle organisationsstruktur gør det muligt for os at træffe beslutninger og indgå bindende aftaler med umiddelbar effekt, idet vores beslutningstagere hele tiden er involveret i evalueringen af alle potentielle investeringsmuligheder.

Corporate governance

Vi tager udelukkende majoritetsposter i de virksomheder vi investerer i. Vi har en klar opdeling af de forskellige ansvarsområder mellem Solix som ejer, bestyrelsen og ledelsen i virksomhederne.

Det er bestyrelsens ansvar at udpege den administrerende direktør, at fastlægge den overordnede strategiske retning og målsætning, såvel som at føre tilsyn med virksomhedens resultater.

Den administrerende direktør er ansvarlig for at identificere, rekruttere og organisere den bredere ledelsesgruppe.

Vi sammensætter en skræddersyet bestyrelse der er unikt positioneret til at assistere det enkelte selskab og vi sikrer at der er gensidig respekt og et stærkt personligt match mellem ledelsen og bestyrelsen. I mange tilfælde er bestyrelsen valgt med udgangspunkt i vores eget netværk af dygtige erhvervsfolk, og hvor det er relevant, suppleret af eksterne kompetencer, for at opnå den optimale bestyrelsessammensætning i hver enkel situation.

Ledelsen

Vi anerkender fuldt ud, at en stærk ledelse er en uundværlig del af en virksomheds succes, og at et stærkt ledelsesteam er afgørende for at realisere en virksomheds fulde potentiale.

Vi giver ledelsen den nødvendige frihed og det fulde ansvar for at foreslå og eksekvere selskabets strategi, såvel som den daglige drift.

Vi udfordrer ledelsen til at sætte høje ambitioner og støtter dem i at nå selskabets mål, og deres indsats belønnes med særdeles attraktive økonomiske vilkår.