Dynasafe

Dynasafe är ledande inom utformning och utveckling av bombkammare och anläggningar för destruktion av kemiska och konventionella stridsmedel. Bolaget har 25 års erfarenhet av att skapa värde för kunder och bidra till ett säkrare samhälle.


Om koncernen

Dynasafe har två affärsenheter. Avväpningssystem tillverkar, driver och underhåller anläggningar för destruktion av kemiska såväl som konventionella stridsmedel. Skyddssystem utformar bombkammare som möjliggör säker transport av explosiva och kemiska ämnen. Dynasafe grundades 1991 och har erfarenhet av att bedriva projekt i mer än 70 länder runt om i världen. Bolaget har levererat mer än 350 bombkammare och 30 kemiska och konventionella avväpningsanläggningar.

 

Vår strategi

Dynasafe bildades genom uppdelningen av produkt- och servicedelarna av Dynasafe Group. Att etablera Dynasafe som ett fristående bolag möjliggör fortsatt tillväxt och ökad specialisering inom avväpningssystem och bombkammare.

Gå till Dynasafe.com

Dynasafe

Dynasafe är ledande inom utformning och utveckling av bombkammare och anläggningar för destruktion av kemiska och konventionella stridsmedel. Bolaget har 25 års erfarenhet av att skapa värde för kunder och bidra till ett säkrare samhälle.

Om koncernen

Dynasafe har två affärsenheter. Avväpningssystem tillverkar, driver och underhåller anläggningar för destruktion av kemiska såväl som konventionella stridsmedel. Skyddssystem utformar bombkammare som möjliggör säker transport av explosiva och kemiska ämnen. Dynasafe grundades 1991 och har erfarenhet av att bedriva projekt i mer än 70 länder runt om i världen. Bolaget har levererat mer än 350 bombkammare och 30 kemiska och konventionella avväpningsanläggningar.

 

Vår strategi

Dynasafe bildades genom uppdelningen av produkt- och servicedelarna av Dynasafe Group. Att etablera Dynasafe som ett fristående bolag möjliggör fortsatt tillväxt och ökad specialisering inom avväpningssystem och bombkammare.