Svanehøj Group

Svanehøj Group är en ledande tillverkare av pumpar till marinmarknaden samt olje- och gasindustrin. Huvudkontoret är beläget i Ålborg, Danmark och bolaget engagerar över 350 medarbetare. Svanehøj Group var tidigare Wärtsilä Groups pumpverksamhet.


Om koncernen

Svanehøj Group utformar, tillverkar och marknadsför specialiserade pumpar av typerna deepwell och in-line samt pumplösningar för kritiska applikationer som lossning av flytande last (LNG, LPG och andra vätskebaserade produkter), hantering av bränslegas, ballastvatten, kylning av motorer, brandskydd samt rening av avgaser. Företaget har mer än 100 års erfarenhet och globalt erkända varumärken (bland annat Svanehøj, Hamworthy Pumps, Dolphin and Eureka). Svanehøj Group har tre anläggningar belägna i Danmark, Singapore, och Storbritannien samt en global säljorganisation.

 

Vår strategi

Solix kommer att stödja Svanehøj Groups starka marknadsposition genom investeringar som stärker bolagets organisation inom sälj och service samt investeringar i utveckling av företagets produkter inom både deepwell och in-line.

Gå till Svanehøj.com
Gå till Hamworthy-Pumps.com

Svanehøj Group

Svanehøj Group är en ledande tillverkare av pumpar till marinmarknaden samt olje- och gasindustrin. Huvudkontoret är beläget i Ålborg, Danmark och bolaget engagerar över 350 medarbetare. Svanehøj Group var tidigare Wärtsilä Groups pumpverksamhet.

Om koncernen

Svanehøj Group utformar, tillverkar och marknadsför specialiserade pumpar av typerna deepwell och in-line samt pumplösningar för kritiska applikationer som lossning av flytande last (LNG, LPG och andra vätskebaserade produkter), hantering av bränslegas, ballastvatten, kylning av motorer, brandskydd samt rening av avgaser. Företaget har mer än 100 års erfarenhet och globalt erkända varumärken (bland annat Svanehøj, Hamworthy Pumps, Dolphin and Eureka). Svanehøj Group har tre anläggningar belägna i Danmark, Singapore, och Storbritannien samt en global säljorganisation.

 

Vår strategi

Solix kommer att stödja Svanehøj Groups starka marknadsposition genom investeringar som stärker bolagets organisation inom sälj och service samt investeringar i utveckling av företagets produkter inom både deepwell och in-line.