Vi investerar i och utvecklar verksamheter

Solix är ett investmentbolag. Solix investerar typiskt i verksamheter med en omsättning på 500 miljoner kronor eller mer. Vi investerar primärt i verksamheter med bas i Norden, helst hemmahörande i Sverige eller Danmark. Vi har ett långsiktigt förhållningssätt till investeringar och söker därför möjligheter där vi kan utveckla verksamheterna i tätt samarbete med ledningen över en längre tid, gärna genom att identifiera, initiera och fullfölja olika initiativ för att styrka verksamheternas marknadspositioner, produkterbjudande, tillverkningsapparat och organisation.

Om Solix

Solix står i spetsen för en grupp ledande internationella bolag i olika industriella sektorer. Läs mer