Cembrit

Cembrit är en ledande tillverkare och distributör av fibercementprodukter i Europa och har 1.100 anställda i mer än 20 länder. Fibercement kännetecknas av flera attraktiva produktegenskaper, inklusive, litet behov av underhåll, hög hållbarhet och en konkurrenskraftig prisnivå.

Om koncernen

Cembrit erbjuder ett brett sortiment av produkter och lösningar för tak, exteriör och interiör beklädning. Cembrit tillhandahåller kompletta installationssystem för bostäder samt kommersiella fastigheter – i både nybyggnation och renoveringsprojekt. Cembrit har storskalig högautomatiserad tillverkning i Finland, Tjeckien, Polen och Ungern.

Vår strategi

Solix avser att vidareutveckla Cembrit som den ledande distributören och tillverkaren av fibercementprodukter i Europa. Cembrit är starkt positionerad för att dra nytta av den underliggande tillväxten i marknaden för byggmaterial och Solix avser att påskynda tillväxten genom introduktion av nya produkter och tjänster, korsförsäljningsinitiativ och betydande investeringar i tillverkning och F&U.

www.cembrit.com