Dynasafe

Dynasafe är en ledande aktör inom den globala marknaden för avlägsnande och oskadliggörande av kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära sprängämnen. Bolaget tillhandahåller en rad produkter och tjänster och har mer än 500 uppdragstagare och anställda.

Om koncernen

Bolaget har tre verksamhetsgrenar:

Områdessanering

Tillhandahåller tjänster för avlägsnande och oskadliggörande av oexploderad ammunition, så som klusterbomber, land och sjöminor och improviserade sprängämnen, samt utför riskutredningar och utbildningar.

Skyddssytem

Utformar och tillverkar system åt polis och försvarskunder för säker hantering, transport och oskadliggörande av sprängämnen.

Demilitariseringssystem

Utformar och tillverkar skräddarsydda system för destruktion och återvinning av både kemiska och konventionella stridsmedel, samt tillhandahåller relaterade tjänster.

Vår strategi

Solix kommer att fortsätta utveckla Dynasafe som den ledande aktören inom avlägsnande och oskadliggörande av sprängämnen genom att stödja ledningens ambition om att vara marknadens främsta samarbetspartnern.

www.dynasafe.com