KK Group

KK Group har mer än 35 års brancherfarenhet och är en ledande systemintegratör av elektriska system och kontrollsystem för vindkraftverk. Mer än 60% av världens offshore-vindkraftverk är utrustade med elektriska system från KK group. Företagets tjänster innefattar utvecklingen av nya högteknologiska system, samt effektiv produktion, distribution, installation och service av elektriska system.

Om koncernen

KK Group sysselsätter mer än 1000 personer och har kontor i flera länder. Huvudkontoret är beläget i Danmark och tillverkningen äger rum i KK Groups högteknologiska produktionsanläggningar i Polen och Indien. KK Group har också försäljningskontor i bland annat USA, Kina och Spanien.

Vår strategi

Solix kommer att fortsätta stödja KK Groups framgångsrika strategi som fokuserar på utveckling av innovativa systemlösningar i nära samarbete med bolagets kunder.

www.kkwindsolutions.com