SKIOLD

SKIOLD är en ledande leverantör av utrustning, anläggningar, mjukvara och tjänster till agroindustrin och har fokus på tre segment: grisuppfödning, foderproduktion och utsäde- & spannmålshantering. Bolaget har sitt huvudkontor i Danmark, ett nav för den globala svinuppfödningsindustrin, och har mer än 450 anställda. SKIOLD fokuserar huvudsakligen på marknader i Europa och Asien. Produkterna utvecklas och tillverkas i Danmark, Frankrike och Polen, och företaget har försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Spanien, Ukraina, Ryssland, Australien, Kina och Vietnam.

Om koncernen

SKIOLDs erbjudande täcker hela värdekedjan och är designat för att möta kunders behov av pålitlighet, kontroll och integration mellan hanteringen av råmaterial till foder, foderberedning och boskapsuppfödning.

Grisuppfödning

Utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för utfordring, klimatkontroll och verksamhetsstyrning för grisgårdar. Bolaget designar, installerar och servicerar även kompletta grisuppfödningsanläggningar.

Foderproduktion

Utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för foderproduktion, vilket omfattar processer så som intag av råmaterial, rengöring, transport, dosering, malning och styrning. Bolaget designar, installerar och servicerar även foderproduktionsanläggningar.

Utsäde- och spannmålshantering

Utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för utsäde- och spannmålshantering, vilket omfattar processer så som intag av råmaterial, rengöring, transport, sortering och styrning. Bolaget designar, installerar och servicerar även utsäde- och spannmålshanteringsanläggningar.

 

Vår strategi

Vår strategi

Solix kommer att fortsätta utveckla SKIOLD som en ledande aktören inom dess huvudsegment, genom försäljningssatsningar i nya såväl som etablerade marknader, och investeringar i serviceorganisationen, produktutveckling och tillverkning.

www.skiold.com