Värderingar och strategi

Solix står i spetsen för en grupp ledande internationella bolag i olika industriella sektorer.

Vi förvärvar och utvecklar bolag med tydlig potential att skapa betydande långsiktigt aktieägarvärde. Vi uppnår detta genom att fokusera på varje enskilt innehav, dess industri samt genom att förse bolaget med kapital och resurser för att förverkliga dess ambitioner.

Våra värderingar

För oss kommer tillit, integritet och pålitlighet gentemot våra samarbetspartners före allt annat.

Vi investerar enbart i företag som är verksamma i branscher och marknader som vi kan förstå fullt ut.

Vi har ett långsiktigt perspektiv som går bortom vår egen ägarhorisont. Vi är beredda att avstå kortsiktig lönsamhet för att skapa värde på längre sikt.

Som aktieägare i våra innehav har vi den motivation, ambition och det tålamod som krävs för att utveckla dem till uthålliga, marknadsledande företag samtidigt som vi skapar långsiktigt värde för bolagets alla intressenter.

Investeringsstrategi

Vi tillämpar en fokuserad investeringsstrategi för att kunna allokera maximala resurser till att utveckla ett fåtal särskilt attraktiva bolag.

Vi ser möjligheter i komplexa situationer där vi kan utnyttja vår breda kompetens och erfarenhet samt använda vår förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut under krävande förhållanden.

Solix har korta beslutsvägar och en enkel organisationsstruktur. Våra beslutsfattare är kontinuerligt involverade i utvärderingen av potentiella investeringsmöjligheter vilket gör att vi kan fatta snabba beslut.

Bolagsstyrning

Vi tar enbart kontrollpositioner i våra innehav. Vi arbetar med en tydlig ansvarsfördelning mellan Solix som ägare, styrelsen och företagsledningen.

Det är styrelsens uppgift att utse VD, fastställa strategisk riktning, sätta verksamhetsmål och följa upp bolagets utveckling.

VD ansvarar för att identifiera, rekrytera och organisera den bredare ledningsgruppen.

Vi utser en skräddarsydd och unikt positionerad styrelse för varje innehav och vi är måna om att det finns en ömsesidig respekt och stark personkemi mellan ledningsgrupp och styrelse. I många fall uppnås den bästa styrelsesammansättningen genom att vi väljer personer från vårt eget nätverk av erfarna näringslivsledare och kompletterar med branschexperter.

Företagsledningen

Vi inser att företagsledningen är en avgörande framgångsfaktor och att en stark ledningsgrupp är nödvändig för att förverkliga ett bolags fulla potential.

Vi ger företagsledningen fullt mandat och ansvar att föreslå och implementera bolagets strategi, såväl som för den dagliga driften.

Vi utmanar ledningen att sätta en hög ambitionsnivå och stödjer dem i att nå bolagets mål. De belönas för sin insats med attraktiva finansiella villkor.