ESG

Solix har et stærkt udgangspunkt for at investere i virksomheder der kan tilbyde løsninger på nogle af de udfordringer som verden står overfor. Virksomheder i Norden er generelt langt fremme, når det kommer til at sætte de højeste standarder for arbejdsmiljø og at minimere deres produkters og aktiviteters påvirkning af miljøet og klimaet. Vi anerkender at nogle tiltag tager tid, men vi tilskynder og forlanger af vores virksomheder at de sætter ambitiøse, klare og målbare ESG-standarder, som følges tæt så det tilsikres at målene nås.

 

Vi inkorporerer ESG i vores investeringsanalyse og i udvælgelsen af vores investeringer, idet vi mener at ESG i sig selv er værdiskabende. Som aktive ejere tilsikrer at ESG er en fast del af vores politikker for ejerskab, og vi forlanger at vores virksomheder aktivt og transparent kommunikerer om deres ESG-aktiviteter til alle relevante stakeholders.