Filosofi & Strategi

Solix står i spidsen for en gruppe af internationale og førende virksomheder. Vi køber og udvikler virksomheder med potentiale til at levere betydelig merværdi til vores aktionærer. Det gør vi ved at fokusere på hvert enkelt gruppeselskab samt ved at tilføre selskabet kapital og ressourcer til at indfri dets ambitioner.

Forretningsfilosofi

Tillid, integritet og pålidelighed over for vores samarbejdspartnere kommer før alt andet. Vi investerer udelukkende i virksomheder indenfor brancher og i markeder, som vi fuldt ud forstår.

Vi har et langsigtet perspektiv, der rækker ud over vores ejerskabshorisont. Vi er villige til at gå på kompromis med indtjeningen på kort sigt for at opnå langsigtet værdiskabelse.

Som ejer har vi både ambitionen og tålmodigheden til at udvikle hvert af vores gruppeselskaber til markedsleder, og til at skabe værdi for alle vores interessenter på lang sigt.

 

Investeringsstrategi

Vi har en yderst fokuseret investeringsstrategi, således at vi kan koncentrere alle vores ressourcer om at udvikle et fåtal af særligt udvalgte selskaber.

Vi ser muligheder i komplekse situationer, hvor vi kan udnytte vores brede kompetencesæt og erfaring, samt udnytte vores evne til at træffe informerede kommercielle beslutninger under vanskelige omstændigheder.

Vores korte beslutningsproces og enkle organisationsstruktur gør det muligt for os at træffe beslutninger og indgå bindende aftaler med umiddelbar effekt, idet vores beslutningstagere hele tiden er involveret i evalueringen af alle potentielle investeringsmuligheder.