Om Solix

Vi investerer primært i virksomheder i Nordeuropa, og gerne virksomheder, som er hjemmehørende i Danmark eller Sverige.

Filosofi & strategi

Solix står i spidsen for en gruppe af internationale og førende virksomheder. Vi køber og udvikler virksomheder med potentiale til at levere betydelig merværdi til vores aktionærer. Det gør vi ved at fokusere på hvert enkelt selskab og ved at tilføre kapital og ressourcer så det fulde potentiale kan indfries.

 

Forretningsfilosofi

Vi investerer udelukkende i virksomheder indenfor brancher og i markeder, som vi fuldt ud forstår.

Vi har et langsigtet perspektiv, der rækker ud over vores ejerskabshorisont. Vi er villige til at gå på kompromis med indtjeningen på kort sigt for at opnå langsigtet værdiskabelse.

Som ejer har vi både ambitionen og tålmodigheden til at udvikle hver af vores virksomheder til markedsleder, og til at skabe værdi for alle vores interessenter på lang sigt.

I Solix vil vi gerne være med til at accelerere den grønne omstilling. Det gør vi ved at investere i virksomheder som har teknologien der skal til for at være en del af rejsen til en bæredygtig global økonomi, og ved at udvikle nye teknologier som kan være med til at løse de udfordringer den grønne omstilling kan give.

 

Investeringsstrategi

Vi har en yderst fokuseret investeringsstrategi, således at vi kan koncentrere alle vores ressourcer om at udvikle et fåtal af særligt udvalgte virksomheder.

Vi ser muligheder i komplekse situationer, hvor vi kan udnytte vores brede kompetencesæt og erfaring, samt udnytte vores evne til at træffe gennemtænkte kommercielle beslutninger under vanskelige omstændigheder.

Vores korte beslutningsproces og enkle organisationsstruktur gør det muligt for os at træffe beslutninger og indgå bindende aftaler med umiddelbar effekt, idet vores beslutningstagere hele tiden er involveret i evalueringen af alle potentielle investeringsmuligheder.