Hvordan vi arbejder

Vi stiller et dedikeret Solix Team til rådighed for hvert af vores gruppeselskaber, som har til opgave at støtte bestyrelsen og ledelsen i at gennemføre den langsigtede plan for værdiskabelse til aktionærerne. Planen indeholder alle vigtige, strategiske og værdimaksimerende initiativer og kortlægger de nødvendige aktiviteter og milepæle for at realisere disse. Vores fokus er især på vækst, driftsoptimering, selskabsstrukturering og optimering af selskabets kapitalforhold.

Det gør vi ved at fokusere på hvert enkelt ?gruppeselskab og dets industri, samt ved at tilføre selskabet kapital og ressourcer til ?at indfri dets ambitioner.


Vækst

Toplinjevækst er nøglen til langsigtet værdiskabelse. Vi er derfor løbende på udkig efter vækst- og ekspansionsmuligheder og vi er altid parat til at investere i levedygtige vækstinitiativer såsom produktudvikling, ekspansion på nye markeder og i nye kundesegmenter, samt salgsfremmende aktiviteter.


Driftsoptimering

Vi benytter os af benchmarking, kombineret med vores egne erfaringer, kreativitet og interne idéer til at identificere de mest værdiskabende driftsmæssige tiltag. Eksempler på dette er at øge fleksibiliteten og effektiviteten i omkostningsstrukturen samt at effektivisere R&D processerne, produktionsapparatet, salg og marketing, samt at optimere arbejdskapitalen. En indgående forståelse af disse faktorer gør os i stand til sætte ambitiøse og realistiske mål og at definere og implementere handlingsplaner der skaber selskaber i verdensklasse.

Cembrit

Cembrit er en af Europa’s førende virksomheder inden for fremstilling og salg af fibercement produkter med 1.100 ansatte i mere end 20 lande. Byggematerialer i fibercement har særdeles attraktive egenskaber, herunder et begrænset behov for vedligeholdelse, høj slidstyrke og et konkurrencedygtigt prisniveau.

Om koncernen

Cembrit tilbyder en bred portefølje af produkter og løsninger inden for tag, facade, væg og loft. Cembrit tilbyder komplette installationssystemer til beboelse og erhverv – indenfor både nybygnings- og renovations projekter. Cembrit har hovedkontor i Aalborg og har fabrikker i Finland, Tjekkiet, Polen og Ungarn.

Vores strategi

Solix ønsker at videreudvikle Cembrit som den førende producent og distributør af fibercement produkter i Europa. Cembrit er stærkt positioneret til at udnytte den underliggende markedsvækst i byggeindustrien, og Solix agter at accelerere væksten gennem lancering af nye produkter og serviceydelser, krydssalgsinitiativer og yderligere investeringer i produktudvikling og i produktionen.