Hvordan vi arbejder

Vi stiller et dedikeret Solix team til rådighed for vores virksomheder, som har til opgave at støtte bestyrelsen og ledelsen i at gennemføre den langsigtede plan for værdiskabelse til aktionærerne. Planen indeholder alle vigtige, strategiske og værdimaksimerende initiativer og kortlægger de nødvendige aktiviteter og milepæle for at realisere disse. Vores fokus er især på vækst, bæredygtighed, driftsoptimering, optimering af selskabets kapitalforhold.

Vækst

Vækst er nøglen til langsigtet værdiskabelse. Vi er derfor løbende på udkig efter vækst- og ekspansionsmuligheder og vi er altid parat til at investere i vækstinitiativer såsom produktudvikling, ekspansion på nye markeder og i nye kundesegmenter, salgsfremmende aktiviteter og initiativer der kan accelerere omstillingen til en bæredygtig økonomi.

 

Driftsoptimering

Vi benchmarker vores virksomheder mod de bedste og bruger vores egne erfaringer, kreativitet og interne idéer til at identificere de mest værdiskabende driftsmæssige tiltag. Eksempler på dette er at øge fleksibiliteten og effektiviteten i omkostningsstrukturen samt at effektivisere R&D processerne, produktionsapparatet, salg og marketing, samt at optimere arbejdskapitalen. En indgående forståelse af disse faktorer gør os i stand til at sætte ambitiøse og realistiske mål og at definere og implementere handlingsplaner der skaber selskaber i verdensklasse.