Hvordan vi arbejder

Vi stiller et dedikeret Solix Team til rådighed for hvert af vores gruppeselskaber, som har til opgave at støtte bestyrelsen og ledelsen i at gennemføre den langsigtede plan for værdiskabelse til aktionærerne. Planen indeholder alle vigtige, strategiske og værdimaksimerende initiativer og kortlægger de nødvendige aktiviteter og milepæle for at realisere disse. Vores fokus er især på vækst, driftsoptimering, selskabsstrukturering og optimering af selskabets kapitalforhold.

Vækst

Toplinjevækst er nøglen til langsigtet værdiskabelse. Vi er derfor løbende på udkig efter vækst- og ekspansionsmuligheder og vi er altid parat til at investere i levedygtige vækstinitiativer såsom produktudvikling, ekspansion på nye markeder og i nye kundesegmenter, samt salgsfremmende aktiviteter.

Driftsoptimering

Vi benytter os af benchmarking, kombineret med vores egne erfaringer, kreativitet og interne idéer til at identificere de mest værdiskabende driftsmæssige tiltag. Eksempler på dette er at øge fleksibiliteten og effektiviteten i omkostningsstrukturen samt at effektivisere R&D processerne, produktionsapparatet, salg og marketing, samt at optimere arbejdskapitalen. En indgående forståelse af disse faktorer gør os i stand til sætte ambitiøse og realistiske mål og at definere og implementere handlingsplaner der skaber selskaber i verdensklasse.

Selskabsstrukturering

For at sikre en optimal udvikling af vores gruppeselskaber vurderer vi løbende hvad der er den mest ideelle selskabsstruktur. Vi gennemfører større strategiske initiativer såsom frasalg af aktiviteter der ikke er en del af kerneforretningen, såvel som tilkøb der har potentiale til at transformere virksomheden og hele branchen hvori den opererer.

Kapitalforhold

Vi sikrer at hvert gruppeselskab har en robust og stærk balance, der gør virksomheden i stand til at gennemføre sin strategi. Der er ingen begrænsninger på hvor megen yderligere kapital Solix kan bistå selskabet med til de rigtige værdiskabende initiativer.