Carsoe

Carsoe är en ledande leverantör av lösningar och utrustning till fisk och skaldjursindustrin och livsmedelsindustrin. Bolaget utformar och tillverkar processutrustning för sortering, rensning och paketering av fisk och skaldjur ombord på fiskefartyg, samt utrustning för vätske- och livsmedelsförädling. Bolaget är baserat i Danmark och sysselsätter mer än 300 medarbetare.


Om koncernen

Gruppen omfattar varumärkena Carsoe, Holmek Palletering samt FreezerTech och är organiserad i tre verksamhetsgrenar: fisk och skaldjur, vätskeförädling, och livsmedelsproduktion. Carsoes primära produktionsanläggning är belägen vid företagets danska huvudkontor men bolaget har också produktionsanläggningar och säljkontor i Norge, Storbritannien och USA.

 

Vår strategi

Solix kommer att stödja Carsoes tillväxtplaner genom investeringar som stärker bolagets förmåga att leverera lösningar och tjänster inom sina huvudsegment.

Gå till Carsoe.dk

Carsoe

Carsoe är en ledande leverantör av lösningar och utrustning till fisk och skaldjursindustrin och livsmedelsindustrin. Bolaget utformar och tillverkar processutrustning för sortering, rensning och paketering av fisk och skaldjur ombord på fiskefartyg, samt utrustning för vätske- och livsmedelsförädling. Bolaget är baserat i Danmark och sysselsätter mer än 300 medarbetare.

Om koncernen

Gruppen omfattar varumärkena Carsoe, Holmek Palletering samt FreezerTech och är organiserad i tre verksamhetsgrenar: fisk och skaldjur, vätskeförädling, och livsmedelsproduktion. Carsoes primära produktionsanläggning är belägen vid företagets danska huvudkontor men bolaget har också produktionsanläggningar och säljkontor i Norge, Storbritannien och USA.

 

Vår strategi

Solix kommer att stödja Carsoes tillväxtplaner genom investeringar som stärker bolagets förmåga att leverera lösningar och tjänster inom sina huvudsegment.