ESG

Solix är välpositionerat att investera i bolag som tillhandahåller lösningar på de problem som världen står inför idag. Bolag i Norden lever generellt sätt upp till en hög standard vad gäller arbetsmiljö och arbetar typiskt sätt aktivt med för att minimera verksamhetens påverkan på miljön. Men som ägare ställer vi också krav på bolagen att sätta ambitiösa, tydliga och mätbara ESG-mål. Vi utvärderar sedan bolagens framsteg mot de uppsatta målen.

ESG är en del av vår investeringsprocess. Vi ser bolagens ESG arbete som en viktig värdedrivare men också som ett sätt att skydda vår investering. Som en aktiv ägare säkerställer vi att bolagen vi äger lever upp till en hög ESG standard. Vi sörjer också för att bolagen kommunicerar om sitt arbete inom ESG till relevanta intressenter.