Geveko Markings

Geveko Markings är en ledande tillverkare och distributör av vägmarkeringsprodukter i Europa.


Om koncernen

Geveko Markings vägmarkeringsmaterial används för att markera vägar, cykelvägar, gångvägar, flygplatser, parkeringsplatser, stadskärnor och skolgårdar. Bolaget har en flexibel tillverkningsapparat och levererar de mest högkvalitativa produkter som finns tillgängliga på marknaden. Geveko Markings har fabriker i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Skottland samt genom JVs i Chile, Brasilien och Kina.

 

Vår strategi

Geveko Markings är starkt positionerat för att fortsätta att dra nytta av efterfrågan för vägunderhåll samt nya vägbyggen. Solix avsikt är att fortsätta utveckla Geveko Markings som den ledande tillverkaren av vägmarkeringsprodukter i Europa genom utökade försäljningssatsningar, investeringar i tillverkning och produktutveckling.

Geveko Markings

Geveko Markings är en ledande tillverkare och distributör av vägmarkeringsprodukter i Europa.

Om koncernen

Geveko Markings vägmarkeringsmaterial används för att markera vägar, cykelvägar, gångvägar, flygplatser, parkeringsplatser, stadskärnor och skolgårdar. Bolaget har en flexibel tillverkningsapparat och levererar de mest högkvalitativa produkter som finns tillgängliga på marknaden. Geveko Markings har fabriker i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland och Skottland samt genom JVs i Chile, Brasilien och Kina.

 

Vår strategi

Geveko Markings är starkt positionerat för att fortsätta att dra nytta av efterfrågan för vägunderhåll samt nya vägbyggen. Solix avsikt är att fortsätta utveckla Geveko Markings som den ledande tillverkaren av vägmarkeringsprodukter i Europa genom utökade försäljningssatsningar, investeringar i tillverkning och produktutveckling.