Hur vi arbetar

Vi utser ett särskilt Solix team för varje innehav, vars uppgift är att stödja styrelse och ledning med att realisera den gemensamma planen. Alla huvudsakliga strategiska initiativ identifieras i planen, liksom konkreta steg och milstolpar för dess genomförande. Vårt fokus är främst på tillväxt, driftoptimering, struktur och balansräkning.

Tillväxt

Försäljningstillväxt är nyckeln till långsiktigt värdeskapande. Därför letar vi ständigt efter tillväxt- och expansionsmöjligheter och är alltid beredda att investera i lönsamma tillväxtinitiativ som produktutveckling, expansion till nya marknader eller kundsegment, och initiativ som kan påskynda omställningen till en hållbar värld.

 

Driftoptimering

Vi använder benchmarking samt vår erfarenhet och kreativitet för att identifiera värdeskapande initiativ. Till exempel förbättra kostnadsstrukturen, forskning- och utvecklingsprocesser, effektivisera produktionsapparaten, stärka försäljnings- och marknadsföring och optimera rörelsekapitalbindningen. En ingående förståelse för den här typen av åtgärder gör att vi kan sätta ambitiösa men realistiska mål och implementera handlingsplaner som gör våra innehav till branschledare.