SafeLane Global

SafeLane är en global leverantör av rådgivnings- och skyddstjänster för explosiva hot. Företaget har lång erfarenhet av att röja landminor och oskadliggöra explosiva lämningar både på land och till sjöss.


Om koncernen

SafeLane Global levererar en komplett lösning som innefattar identifikation och oskadliggörande av explosiva hot samt utbildnings- och konsulttjänster. Bolaget har varit verksamt globalt sedan 1991 och har bred kompetens inom både manuell och mekanisk röjning från en stor och varierad mängd projekt. Bolaget är baserat i Storbritannien men har ett stort kontor i Tyskland, samt flera projektkontor runtom i världen. Genom de tjänster som erbjuds stödjer SafeLane Global stater, internationella organisationer och privata organisationer i deras arbete med att återuppbygga före detta krigszoner och skydda civila från explosiva hot.

 

Vår strategi

SafeLane Global bildades genom uppdelningen av produkt- och servicedelarna av Dynasafe Group. Att etablera SafeLane Global som ett fristående bolag skapar större fokus och möjliggör fortsatt tillväxt. Solix kommer att fortsätta utveckla SafeLane Global som den ledande aktören inom skyddstjänster för explosiva hot i Europa och som den främsta leverantören av träning och rådgivning globalt.

Gå till SafeLaneGlobal.com

SafeLane Global

SafeLane är en global leverantör av rådgivnings- och skyddstjänster för explosiva hot. Företaget har lång erfarenhet av att röja landminor och oskadliggöra explosiva lämningar både på land och till sjöss.

Om koncernen

SafeLane Global levererar en komplett lösning som innefattar identifikation och oskadliggörande av explosiva hot samt utbildnings- och konsulttjänster. Bolaget har varit verksamt globalt sedan 1991 och har bred kompetens inom både manuell och mekanisk röjning från en stor och varierad mängd projekt. Bolaget är baserat i Storbritannien men har ett stort kontor i Tyskland, samt flera projektkontor runtom i världen. Genom de tjänster som erbjuds stödjer SafeLane Global stater, internationella organisationer och privata organisationer i deras arbete med att återuppbygga före detta krigszoner och skydda civila från explosiva hot.

 

Vår strategi

SafeLane Global bildades genom uppdelningen av produkt- och servicedelarna av Dynasafe Group. Att etablera SafeLane Global som ett fristående bolag skapar större fokus och möjliggör fortsatt tillväxt. Solix kommer att fortsätta utveckla SafeLane Global som den ledande aktören inom skyddstjänster för explosiva hot i Europa och som den främsta leverantören av träning och rådgivning globalt.