SKIOLD

SKIOLD är en ledande leverantör av utrustning, anläggningar, mjukvara och tjänster till agroindustrin. Bolaget har sitt huvudkontor i Danmark, ett nav för flera segment inom agroindustrin, och har mer än 600 anställda. SKIOLD fokuserar huvudsakligen på marknader i Europa och Asien. Produkterna utvecklas och tillverkas i Danmark, Frankrike och Polen, och företaget har försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Spanien, Ukraina, Ryssland, Australien, Kina och Vietnam.


Om koncernen

SKIOLDs erbjudande täcker hela livsmedelsvärdekedjan och är designat för att möta kunders behov av pålitlighet, kontroll och integration. Bolaget fokuserar på tre segment:

Grisuppfödning

Utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för utfodring, husering, klimatkontroll, samt verksamhetsstyrning för grisgårdar. Bolaget designar, installerar och servicerar även kompletta grisuppfödningsanläggningar.

Kycklinguppfödning & äggproduktion

UUtvecklar och tillverkar utrustning för utfodring och husering av kycklingar och höns.

Foder, utsäde- och spannmålshantering

Utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för foderproduktion samt hantering av utsäde och spannmål, vilket omfattar processer så som intag av råmaterial, rengöring, transport, dosering, malning, blandning och systemstyrning. Bolaget designar, installerar och servicerar även kompletta anläggningar.

 

Vår strategi

Solix kommer att fortsätta utveckla SKIOLD som en ledande aktör inom dess huvudsegment, genom försäljningssatsningar i nya såväl som etablerade marknader, och investeringar i serviceorganisationen, produktutveckling och tillverkning.

Gå till Skiold.com

SKIOLD

SKIOLD är en ledande leverantör av utrustning, anläggningar, mjukvara och tjänster till agroindustrin. Bolaget har sitt huvudkontor i Danmark, ett nav för flera segment inom agroindustrin, och har mer än 600 anställda. SKIOLD fokuserar huvudsakligen på marknader i Europa och Asien. Produkterna utvecklas och tillverkas i Danmark, Frankrike och Polen, och företaget har försäljningskontor i Sverige, Tyskland, Spanien, Ukraina, Ryssland, Australien, Kina och Vietnam.

Om koncernen

SKIOLDs erbjudande täcker hela livsmedelsvärdekedjan och är designat för att möta kunders behov av pålitlighet, kontroll och integration. Bolaget fokuserar på tre segment:

Grisuppfödning

Utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för utfodring, husering, klimatkontroll, samt verksamhetsstyrning för grisgårdar. Bolaget designar, installerar och servicerar även kompletta grisuppfödningsanläggningar.

Kycklinguppfödning & äggproduktion

UUtvecklar och tillverkar utrustning för utfodring och husering av kycklingar och höns.

Foder, utsäde- och spannmålshantering

Utvecklar och tillverkar utrustning och mjukvara för foderproduktion samt hantering av utsäde och spannmål, vilket omfattar processer så som intag av råmaterial, rengöring, transport, dosering, malning, blandning och systemstyrning. Bolaget designar, installerar och servicerar även kompletta anläggningar.

 

Vår strategi

Solix kommer att fortsätta utveckla SKIOLD som en ledande aktör inom dess huvudsegment, genom försäljningssatsningar i nya såväl som etablerade marknader, och investeringar i serviceorganisationen, produktutveckling och tillverkning.