Värderingar & Strategi

Solix står i spetsen för en grupp ledande internationella bolag i olika industriella sektorer. Vi förvärvar och utvecklar bolag med tydlig potential att skapa betydande långsiktigt aktieägarvärde. Vi uppnår detta genom att fokusera på varje enskilt innehav, dess industri samt genom att förse bolaget med kapital och resurser för att förverkliga dess ambitioner.

Våra värderingar

För oss kommer tillit, integritet och pålitlighet gentemot våra samarbetspartners före allt annat.

Vi investerar enbart i företag som är verksamma i branscher och marknader som vi kan förstå fullt ut.

Vi har ett långsiktigt perspektiv som går bortom vår egen ägarhorisont. Vi är beredda att avstå kortsiktig lönsamhet för att skapa värde på längre sikt.

Som aktieägare i våra innehav har vi den ambition och det tålamod som krävs för att utveckla dem till uthålliga, marknadsledande företag samtidigt som vi skapar långsiktigt värde för bolagets alla intressenter.

Vi tillämpar en fokuserad investeringsstrategi för att kunna allokera maximala resurser till att utveckla ett fåtal särskilt attraktiva bolag.

 

Investeringsstrategi

Vi ser möjligheter i komplexa situationer där vi kan utnyttja vår breda kompetens och erfarenhet samt använda vår förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut under krävande förhållanden.

Solix har korta beslutsvägar och en enkel organisationsstruktur. Vi kan fatta snabba beslut då våra beslutsfattare är direkt involverade i utvärderingen av potentiella investeringsmöjligheter samt i utvecklingen av våra innehav.