Om Solix

Vi investerar primärt i verksamheter med bas i Norden, helst hemmahörande i Sverige eller Danmark.

Värderingar & Strategi

Solix leder en grupp ledande internationella bolag i olika industrisektorer. Vi förvärvar och utvecklar bolag med potential för betydande och långsiktigt aktieägarvärde. Vi uppnår detta genom att fokusera på varje enskilt innehav, dess industri, samt genom att förse bolaget med kapital och resurser för att förverkliga dess ambitioner.

 

Våra värderingar

Vi investerar i företag som är verksamma i branscher och marknader som vi förstår fullt ut.

Vi har ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig bortom vår egen ägarhorisont. Vi är beredda att avstå kortsiktig lönsamhet för att skapa värde på lång sikt.


Vi utvecklar bolagen till uthålliga, marknadsledande företag, genom en kombination av höga ambitioner och tålamod, samtidigt som vi skapar långsiktigt värde för bolagets intressenter.

Solix vill bidra till en hållbar värld. Det gör vi genom att investera i bolag som har eller kan utveckla den teknologin som krävs för en grön omställning.

 

Investeringsstrategi

Vi har en fokuserad investeringsstrategi, där vi fokuserar på att utveckla en handfull attraktiva bolag.

Vi ser möjligheter i komplexa situationer där vi kan utnyttja vår breda kompetens och erfarenhet. Det ger oss förmåga att fatta välgrundade beslut under utmanande omständigheter.

Våra beslutsfattare är direkt involverade i utvärderingen av investeringsmöjligheter och i utvecklingen av våra innehav. Våra korta beslutsvägar och vår enkla organisationsstruktur gör att vi kan fatta snabba beslut.